Không truy cập được AowVN.org ? bị chặn khỏi aowvn ? Đây là cách khắc phục

Bỗng một ngày bà con bị chặn, không thể truy cập vào AowVN, và nó báo lỗi 1020 , thì đừng lo lắng , đều có lí do cho việc đó cả : 1. Bà con đang ở quốc gia mà AowVN không cung cấp … Đọc tiếp Không truy cập được AowVN.org ? bị chặn khỏi aowvn ? Đây là cách khắc phục